English Chủ Nhật, 26-01-2020, 20:02 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Thêm 05 Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

Đăng ngày: 25-11-2019; 407 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Mầm non Sơn Tân, huyện Sơn Tây; các Trường Mầm non Phổ Phong, Phổ Hòa, phổ Ninh và thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện Sơn Tây, Đức Phổ có trách nhiệm chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc giám sát và kiểm tra Tr​ường Mầm non Sơn Tân để duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả của trường đạt chuẩn quốc gia.

 

                                                                    V.N