English Thứ Năm, 30-01-2020, 01:05 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1

Đăng ngày: 23-11-2019; 313 lần đọc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT​ ngày 21/11/2019 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Danh mục gồm 32 sách giáo khoa lớp 1 được biên soạn mới nhằm triển khai thựchiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướngtạo điều kiện cho giáo viên, học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Theo quy định của Luật Giáo dục 2019, UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo lộ trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra, trước tháng 3/2020 các địa phương phải hoàn thành việc lựa chọn và công bố danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các trường phổ thông của tỉnh.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các Nhà xuất bản thực hiện tốt các khâu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện việc in và phát hành sách giáo khoa đảm bảo đủ số lượng, kịp thời về tiến độ thời gian cho năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

VQH