English Thứ Năm, 30-01-2020, 01:59 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019

Đăng ngày: 22-11-2019; 219 lần đọc

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 6137/BTNMT-TCMT​ ngày 20/11/2019 gửi UBND cấp tỉnh về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng, hoàn thành báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo đúng nội dung, mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT kèm theo đầy đủ kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh.

Trong đó, tập trung báo cáo chi tiết thêm kết quả thực hiện các chỉ tiêu tại Phụ lục kèm theo Công văn này. Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

VQH