English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:21 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ

Đăng ngày: 19-11-2019; 443 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến​ chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc ký hợp đồng đặt hàng xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (Công ty) báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Tổng cục Môi trường tại Công văn số 1711/TCMT-MTMTTN ngày 03/5/2019, trong đó nêu rõ các nội dung thực hiện hoàn thành, chưa hoàn thành, các nguyên nhân chậm trễ, đề xuất phương án, kế hoạch xử lý để đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn I tại Nhà máy để xử lý toàn bộ khối lượng rác tồn đọng đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018.

 

Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình còn lại của Nhà máy, gồm: Hệ thống xử lý nước thải, nhà sản xuất phân vi sinh, nhà xưởng ủ rác...

 

Sau khi cấp có thẩm quyền thống nhất việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm, thì triển khai thực hiện hợp đồng xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 13/9/2019.

 

Sở Xây dựng tổ chức ký hợp đồng với Công ty để xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 khi Công ty được phép gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn I tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác xử lý và nghiệm thu khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 làm cơ sở để Sở Tài chính thực hiện việc tạm ứng kinh phí cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (không quá 60% giá trị hợp đồng).

 

B.T