English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:25 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019

Đăng ngày: 18-11-2019; 262 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019.

Căn cứ vào kế hoạch vốn được giao tại Quyết định này, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển.

 

Thời gian giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

B.T