English Thứ Tư, 13-11-2019, 08:53 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Hỗ trợ sinh viên, học viên cao học là người dân tộc thiểu số

Đăng ngày: 08-11-2019; 229 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phân bổ 713 triệu đồng từ nguồn chi thường xuyên khác ngân sách tỉnh năm 2019 cho UBND các huyện: Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Tây Trà, Sơn Tây và Minh Long để thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số theo Quy định tại Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh trong năm học 2017-2018 và năm học 2018 – 2019.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số theo quy định.

 

UBND các huyện trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

 

T.D