English Thứ Tư, 13-11-2019, 09:38 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Giao 5.900 ha rừng cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý

Đăng ngày: 06-11-2019; 288 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên giao cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô quản lý để thực hiện theo Đề án: Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 – 2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo quyết định trên, tổng diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên giao cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô quản l​ý hơn 5.942 ha, trong đó xã Ba Nam 4.009,37 ha, Ba Trang 1.809,45 ha, Ba Khâm 123,19 ha.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô thực hiện Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu của Đề án và các quy định về quản lý bảo vệ rừng.

 

P.V