English Thứ Hai, 14-10-2019, 13:06 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

Đăng ngày: 09-10-2019; 227 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý) thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB toàn bộ dự án.

Được ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái​ định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh.

Ban Quản lý có trách nhiệm đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư của dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

UBND thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh xử lý các trường hợp vướng mắc (nếu có); đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

B.T