English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:43 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Quy định mới về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Đăng ngày: 11-09-2019; 230 lần đọc

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg​ ngày 09/9/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/10/2019.

Theo Quyết định, điều kiện cho vay: người lao động có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Mức vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định. Người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định tại Quyết định này.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

UBND các tỉnh có huyện nghèo có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng và UBND cấp huyện, xã thực hiện quy định tại Quyết định này.

VQH