English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:39 (GMT+7)
 
Kinh tế

Giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý

Đăng ngày: 11-09-2019; 360 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất không ban hành khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2014/Đ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Thống nhất đơn vị khai thác cảng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý áp dụng khung giá dịch vụ cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

 

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn đơn vị khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh thuộc địa phương quản lý thực hiện kê khai, niêm yết giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển theo khung giá dịch vụ cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý, giám sát đơn vị khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành quy định pháp luật về giá.

B.T