English Thứ Ba, 25-02-2020, 18:24 (GMT+7)
 
Pháp luật

Đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Đăng ngày: 11-09-2019; 225 lần đọc

Căn cứ nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn​ đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị còn dây dưa, chây ì, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý hồ sơ, đặc biệt là các hồ sơ tồn đọng kéo dài, gửi kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019 để xem xét, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua theo dõi, giám sát việc phối hợp xử lý hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố trong tháng 9/2019 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong việc thực hiện, phối hợp xác nhận hồ sơ. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố vẫn còn một số cơ quan, đơn vị còn chây ì, chưa nghiêm túc trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ.

 

Cụ thể, có 38 hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu quá thời hạn phối hợp theo quy định; 39 hồ sơ quá thời hạn xác nhận nhưng chưa được xã, phường trên địa bàn thành phố xác nhận, có ý kiến gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố để giải quyết cho người dân,...

 

P.V