English Thứ Ba, 25-02-2020, 19:31 (GMT+7)
 
Pháp luật

Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Đăng ngày: 11-09-2019; 160 lần đọc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2019/TT-BTC​ quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019.

Theo đó, Thông tư quy định 4 loại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại bao gồm: tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp, tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu. Các giao dịch được thực hiện qua tài khoản này bao gồm: các khoản thu, chi ngân quỹ nhà nước của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện; các khoản thu, chi liên quan đến quản lý nợ; các giao dịch điều hành số dư tài khoản để đảm bảo khả năng thanh toán của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước; các giao dịch sử dụng ngân quỹ của Nhà nước tạm thời nhàn rỗi, xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt theo chế độ quy định và các giao dịch khác.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện quản lý và sử dụng tài khoản theo đúng quy định tại Thông tư này để thực hiện thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn; đồng thời, tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong qua trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Kể từ ngày 01/11/2019, Kho bạc Nhà nước không mở tài khoản thanh toán bằng VNĐ và bằng ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng thương mại mới ngoài các hệ thống ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước hiện đang mở tài khoản thanh toán.

VQH