English Thứ Ba, 25-02-2020, 20:00 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Bổ sung 37 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên 2019

Đăng ngày: 09-09-2019; 377 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019 cho UBND các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, Nghĩa Hành.

Cụ thể, giáo viên mầm non 06 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học 14 chỉ tiêu; giáo viên trung học cơ sở 17 chỉ tiêu.

                         

Hà Vi​