English Thứ Năm, 17-10-2019, 01:15 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Đăng ngày: 03-09-2019; 177 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ số 115/KH-UBND ngày 20/8/2019 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

 

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 

Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em và làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan,...

 

                                                                             V.N