English Thứ Bảy, 23-11-2019, 04:14 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Mỏ Cày

Đăng ngày: 29-08-2019; 197 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Mỏ Cày tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc bảo vệ di tích. UBND huyện Mộ Đức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo đối với Di tích theo đúng quy định của Nhà nước.

 

                                                                      V.N