English Thứ Năm, 05-12-2019, 22:44 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 26-08-2019; 264 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ số 112/KH-UBND ngày 23/8/2019 nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. 

Mục đích của Kế hoạch nhằm nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

 

                                                                        H.N