English Thứ Năm, 14-11-2019, 08:22 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Xây dựng đề án triển khai phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần”

Đăng ngày: 13-08-2019; 464 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án cụ thể việc triển khai thực hiện phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, để phong trào được hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ, đi vào thực tiễn cuộc sống, có chiều sâu, đạt hiệu quả lâu dài.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có nội dung không sử dụng đồ nhựa dùng một lần đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng và đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, phong trào chưa đượa thực hiện rộng rãi, có chiều sâu, vì vậy cần xây dựng đề án để triển khai có kết quả phong trào này.

 

                        P.V