English Thứ Năm, 14-11-2019, 09:04 (GMT+7)
 
Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Đức Phổ tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng khóa XX

Đăng ngày: 12-08-2019; 744 lần đọc

Sáng 12-8, Huyện ủy Đức Phổ tổ chức Hội nghị mở rộng, khoá XX để tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 Đảng bộ huyện; tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và thông qua Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 

Thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 Đảng bộ huyện, Huyện ủy Đức Phổ đã cụ thể hóa chủ trường, đường lối, Nghị quyết Đại hội 12 và các văn bản của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện quy chế​ Bí thư các cấp ủy Đảng tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, từ năm 2015 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy đã tổ chức 18 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại các xã, thị trấn và tổ chức 2 cuộc đối thoại chuyên đề với Đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ...

 

Về thi hành điều lệ Đảng, qua đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng hằng năm có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên sinh hoạt định kỳ tương đối đầy đủ, đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn đạt tỷ lệ 70 – 80%; các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp, công an, quân sự đạt từ 90 – 100%; các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng...

 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn khó khăn hạn chế, các đại biểu dự hội nghị cũng đã thảo luận đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện tổ chức ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng; củng cố, hoàn thiện các đơn vị sau khi sáp nhập; đổi mới nội dung và phương thực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân...

 

Hội nghị cũng đã tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và thông qua nội dung Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

 

Thuý Yến