English Thứ Bảy, 23-11-2019, 03:53 (GMT+7)
 
Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức chuyển công tác

Đăng ngày: 08-08-2019; 340 lần đọc

Sở Nội vụ Quảng Ngãi vừa có vănbản​ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị khác và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc.

 

Đối với viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký hợp đồng làm việc đối với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào ngạch lương, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diện biên chế tiền lương và thời gian đóng BHXH của viên chức.

 

B.T