English Thứ Năm, 19-09-2019, 20:18 (GMT+7)
 
Kinh tế

Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm đạt trên 691,16 triệu kWh

Đăng ngày: 07-08-2019; 472 lần đọc

Tin từ Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt trên 691,16 triệu kWh, bằng 52,92% kế hoạch năm, tăng 36,98 % so với cùng kỳ năm 2018; doanh thu đạt 1.221,43 tỷ đồng, tăng 45,95% so với cùng kỳ; tiết kiệm được 12,74 triệu kWh, đạt 115,83 % so với kế hoạch.

Đồng thời, PC Quảng Ngãi đã phát triển đư​ợc 7.814 công tơ, đạt 67,36% so với kế hoạch năm.

 

Bên cạnh đó, Công ty đã thi công hoàn thành và quyết toán 20/35 công trình, với giá trị quyết toán 21,795 tỷ đồng, đạt 58% so với kế hoạch năm; thi công hoàn thành 35/46 công trình sửa chữa thường xuyên, quyết toán 33/46 công trình với giá trị quyết toán 513,604 triệu đồng.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, PC Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

 

T.D