English Thứ Bảy, 19-10-2019, 07:17 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch

Đăng ngày: 06-08-2019; 326 lần đọc

Thực hiện Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh vừa công văn​ giao các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm Xã hội tỉnh nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định hiện hành. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2019.

 

P.V