English Thứ Sáu, 20-09-2019, 04:26 (GMT+7)
 
Kinh tế

Giao đất theo tiến độ bồi thường để thực hiện các dự án Khu dân cư

Đăng ngày: 06-08-2019; 640 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi và các bên có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại nội dung đề nghị của các Công ty về giao đất theo tiến độ bồi thường để thực hiện các dự án Khu dân cư; trường hợp đảm bảo các điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại tiết a, b và c điểm 1 của Thông báo số 175/TB-UBND ngày 22/7/2019, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các công ty đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất gồm Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ (dự án Khu đô thị Nghĩa Phú, đợt 1, phân khu II); Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, đợt 2); Công ty TNHH Điền Phú Viên (dự án Khu dân cư sinh thái phía Nam Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng); Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng).

B.T