English Thứ Bảy, 21-09-2019, 09:34 (GMT+7)
 
Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Đôn đốc giải quyết thu tục đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 06-08-2019; 363 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố khẩn trương xử lý các hồ sơ tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố trước ngày 20/8/2019 và tuân thủ chặt chẽ quy trình phối hợp được quy định tại Quyết định số 920/QĐ-UBND​ ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kể từ ngày 01/7/2019, các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi chuyển sang tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Theo Văn phòng UBND tỉnh, qua theo dõi, kiểm soát việc phối hợp giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận thấy Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi và nhất là UBND nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố còn rất chậm trễ, kéo dài trong khâu phối hợp xác nhận hồ sơ theo đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố, dẫn đến hồ sơ giải quyết bị tồn đọng, gây bức xúc cho nhiều hộ gia đình, cá nhân.

 

Theo số liệu thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố có 110 hồ sơ quá thời hạn xác nhận nhưng chưa được xã, phường trên địa bàn thành phố xác nhận, có ý kiến gửi Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố để giải quyết cho người dân; 71 hồ sơ quá thời hạn phối hợp theo quy định nhưng chưa được Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thành phố thực hiện, gửi Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố; 07 hồ sơ quá thời hạn phối hợp có ý kiến trả lời theo quy định nhưng chưa được Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố có văn bản phản hồi.

 

P.V