English Thứ Tư, 18-09-2019, 14:33 (GMT+7)
 
Tin nổi bật

Khuyến khích xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 05-08-2019; 1155 lần đọc

Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, cùng với sự kếp hợp giữa ngành y tế và các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội vận động cộng đồng cùng tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe được xây dựng, phát triển đã giúp người dân có ý thức hơn trong việc tự chăm lo bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hệ thống y tế công lập được đầu tư củng cố, phát triển và giữ vai trò chủ đạo trong việc cung ứng các dịch vụ y tế, được tổ chức đến tận xã, phường, thị trấn, đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Bên cạnh đó, sự phát triển của các cơ sở y tế ngoài công lập đã tạo điều kiện cho người dân có thể lựa chọn các dịch vụ y tế theo yêu cầu, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, đồng thời giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế công lập.

 

Xác định tầm quan trọng của việc xã hội hóa lĩnh vực y tế, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, sáng 05-8, UBND tỉnh tổ chức họp góp ý nội dung Đề án xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019- 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho rằng, xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân sẽ góp phần khuyến khích đầu tư mở rộng các loại hình dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Do vậy, nhiệm vụ của Đề án là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về xã hội hóa hoạt động y tế. Huy động các nguồn lực nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập; khuyến khích đầu tư thành lập các bệnh viện tư nhân và các loại hình y tế ngoài công lập…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp; hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

Lam Uyên