English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:37 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2

Đăng ngày: 03-08-2019; 618 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 178/TB-UBND ngày 30/7/2019.

Yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ và BQL dự án các công trình điện miền Trung định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thư​ờng, GPMB của dự án và kiến nghị, đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ tư vấn, Tổ giúp việc tham mưu UBND tỉnh kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án.

 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại các vị trí móng trụ và hành lang tuyến các dự án đường dây 500kV mạch 3, hoàn thành mục tiêu bàn giao tất cả các vị trí móng trụ đoạn qua địa bàn tỉnh trong tháng 9/2019 và bàn giao hành lang tuyến của dự án trong tháng 10/2019. Giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình trái phép tại các vị trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến của dự án.

 

Đề nghị Thường trực Huyện ủy các huyện nêu trên quan tâm chỉ đạo UBND huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và UBND các xã có liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án đường dây 500kV mạch 3, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

B.T