English Thứ Bảy, 29-02-2020, 15:55 (GMT+7)
 
Kinh tế

Sản lượng thủy sản 7 tháng đạt gần 155.700 tấn

Đăng ngày: 02-08-2019; 492 lần đọc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm 2019 đạt 155.677 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 66,3% kế hoạch năm; trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 152.333 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.343 tấn.

Toàn tỉnh hiện có 5.664 tàu cá với 1.851.808 CV; trong đó tàu cá có chiều dài dưới 6m: 271 chiếc; từ 6 đến dưới 12m: 912 chiếc; từ ​12 đến dưới 15m: 1.179 chiếc; từ 15m đến dưới 24m: 3.128 chiếc; từ 24m trở lên: 174 chiếc. Tổng số lao động trực tiếp tham gia sản xuất trên biển khoảng 38.000 người.

 

P.V