English Chủ Nhật, 22-09-2019, 03:05 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Đăng ngày: 01-08-2019; 459 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Theo đó, đối với kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019: Yêu cầu các Chủ đầu tư đến ngày 30/9/2019 phải giải ngân 90% kế hoạch vốn. Trường hợp dự án không hoàn thành tỷ lệ giải ngân này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan và điều chuyển vốn sang dự án khác đang cần vốn và có tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ cao.

 

Đối với kế hoạch vốn năm 2019: Đến ngày 30/9/2019, dự án giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác; dự án giải ngân dưới 30% thì không bố trí kế hoạch năm 2020 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2019 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Các dự án có phát sinh vướng mắc, không giải ngân được thì phải điều chuyển vốn nội bộ trong tháng 8/2019.

 

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 7782/BTC-ĐT ngày 08/7/2019, UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng gửi tới Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án sớm bàn giao mặt bằng; đẩy nhanh việc tổ chức nghiệm thu ngay khi dự án, công trình có khối lượng hoàn thành, phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở thanh toán vốn đầu tư, tránh dồn khối lượng vào những ngày cuối năm; thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đúng thời gian, chính xác về số liệu, đầy đủ các vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn và đề xuất giải pháp để UBND tỉnh xem xét, xử lý và điều hành ngân sách linh hoạt, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến hết ngày 30/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 1) nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và vốn quỹ đất.

 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch vốn năm 2020: Tham mưu UBND tỉnh không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đến ngày 30/9/2019 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2019.

 

                                                                           V.N