English Thứ Bảy, 07-12-2019, 06:47 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục khắc phục những tồn tại trong thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch và công tác lao động, việc làm

Đăng ngày: 31-07-2019; 479 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch và công tác lao động, việc làm.

Theo đó, đối với việc thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư tuân thủ Quyết ​định chủ trương đầu tư; rà soát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét việc giãn tiến độ theo đúng quy định của Luật Đầu tư; nếu quá thời hạn mà nhà đầu tư không triển khai, tham mưu ngay UBND tỉnh thu hồi dự án để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác có năng lực; không chấp nhận việc chậm trễ thực hiện dự án vì ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành chức năng trong việc tham gia thẩm định các dự án đầu tư, nhằm giảm phát sinh vướng mắc các thủ tục về sau, nhất là thủ tục về đất đai. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Liên quan đến lao động, việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, dự báo cung - cầu lao động, thông tin về mức sống, thu nhập của người lao động; làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở dạy nghề, các Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chính sách khuyến khích xã hội hóa liên quan đến lĩnh vực dạy nghề. Thực hiện liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp.

UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, quán triệt đến công dân, người lao động, hội, đoàn viên biết để tham gia các hoạt động cung ứng lao động.

Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các giải pháp về Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình hoạt động, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ người lao động tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh.

KA