English Thứ Năm, 17-10-2019, 00:26 (GMT+7)
 
Kinh tế

Phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 nguồn vốn ngân sách Trung ương

Đăng ngày: 31-07-2019; 334 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định phân khai khoản​g 106 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước đối với một số dự án do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ TĐC 33,1 tỷ đồng; dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KDC trong KTT Dung Quất 20 tỷ đồng; dự án Bồi thường, GPMB các DA Tycoons và Doosan (giai đoạn 1) 12 tỷ đồng; dự án Xây dựng các tuyến đường trục KCN Dung Quất phía đông (giai đoạn 2) 14,7 tỷ đồng; dự án Bồi thường hỗ trợ các DA trong KKT Dung Quất 6,9 tỷ đồng; dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ TĐC 19,3 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch vốn đã giao, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý dự án được giao vốn để hoàn trả tạm ứng, ứng trước theo đúng quy định của Nhà nước. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hoàn ứng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

                                                       KA