English Thứ Tư, 23-10-2019, 22:32 (GMT+7)
 
Kinh tế

Giao hơn 217 tỷ đồng thực hiện các dự án

Đăng ngày: 29-07-2019; 587 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định giao hơn 217 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án.

Cụ thể, dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển 30 tỷ đồng; dự án Cầu Cửa Đ​ại 150 tỷ đồng; dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi  37,6 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch vốn được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong đầu tư phát triển.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài các chương trình, dự án theo mức vốn kế hoạch được giao và định kỳ hằng tháng, quý và cả năm gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

KA