English Thứ Bảy, 23-11-2019, 03:03 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Nạo vét lòng hồ chứa nước Núi Ngang

Đăng ngày: 25-07-2019; 158 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (là cơ quan quản lý, khai thác công trình Hồ chứa nước Núi Ngang) tổ chức thực hiện nạo vét cát, đất trong lòng hồ chứa nước Núi Ngang (huyện Đức Phổ) để giảm lượng cát, đất bồi lấp lòng hồ, tăng dung tích trữ nước, với khối lượng nạo vét khoảng 26.000m3.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND huyện Ba Tơ theo chức năng, nhiệm vụ được ​giao hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nạo vét lòng hồ; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nạo vét, kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

P.V