English Thứ Sáu, 22-11-2019, 14:23 (GMT+7)
 
Kinh tế

Phê duyệt mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 24-07-2019; 452 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Giao thông vận tải thực hiện ký kết điều chỉnh phụ lục hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với đơn vị khai thác tuyến theo quy định.

 

Đơn vị khai thác tuyến xây dựng lại phương án tổ chức vận tải, điều chỉnh biểu đồ chạy xe trình Sở Giao thông vận tải phê duyệt và tổ chức thực hiện điều chỉnh hành trình chạy xe theo Quyết định này.

 

                                                                         T.H