English Thứ Hai, 18-11-2019, 23:16 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thực hiện dự án Khu dân cư Mẫu Trạch phục vụ bồi thường, tái định cư trong KKT Dung Quất

Đăng ngày: 21-07-2019; 546 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) tiếp tục sử dụng phần kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng còn lại chưa sử dụng (trong phần tạm ứng ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng để thực hiện Khu dân cư Mẫu Trạch tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh) thực hiện đầu tư, xây dựng Khu dân cư Mẫu Trạch để phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong KKT Dung Quất.

Về nội dung đề nghị bố trí 25 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2019, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

B.T​