English Thứ Hai, 18-11-2019, 23:07 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến lĩnh vực môi trường và y tế

Đăng ngày: 19-07-2019; 231 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ngành tiếp tục thực hiện và có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến lĩnh vực môi trường và y tế theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 03/7/2019.

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tính phù hợp nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa; điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Đồng Nà.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục xử lý, khắc phục 5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đó là doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà; cơ sở sản xuất giấy Sông Vệ Trần Kim Hoanh; Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Phan Vũ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; cơ sở chế biến thuộc da của ông Tạ Công Tâm, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi và Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội, huyện Tư Nghĩa.

 

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập. Tập trung kiểm tra và chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quảng Phú do Công ty QISC đang quản lý, vận hành và một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế  nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

B.T