English Thứ Bảy, 23-11-2019, 04:18 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày: 18-07-2019; 687 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến việc lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi chung là Quy hoạch tỉnh); chỉ đạo quá trình tổ chức lập Quy hoạch tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền; làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, đơn vị tư vấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

                                                                        T.H