English Thứ Năm, 23-01-2020, 21:57 (GMT+7)
 
Tin nổi bật

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đăng ngày: 17-07-2019; 1030 lần đọc

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh là 5.289,44 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.466,44 tỷ đồng (vốn chương trình mục tiêu quốc gia 652,9 tỷ đồng; hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu 503 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ 150 tỷ đồng; vốn ODA 160 tỷ đồng); vốn ngân sách địa phương 3.823 tỷ đồng (vốn cân đối 3.063 tỷ đồng; quỹ đất 675 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng).

Ngoài ra, từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, UBND tỉnh cũng phân bổ trên 670 tỷ đồng để tăng chi đầu tư cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Tính đến ngày 30/6/2019, giải ngân được trên 1.750 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch; trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 356,2 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch (vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 31% kế hoạch; chương trình mục tiêu 44%; vốn ODA 41%; vốn trái phiếu Chính phủ vừa được giao nên chưa thực hiện giải ngân); nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.397,5 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch (vốn cân đối 37%; quỹ đất 33%; xổ số kiến thiết 44%).

 

nb2-17072019.jpg
Dự án cầu Cửa Đại đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành sớm hơn kế hoạch

Bên cạnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2018 còn lại kéo dài sang năm 2019 là 559,8 tỷ đồng (vốn Trung ương 171 tỷ đồng; vốn địa phương 388,3 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân đối với nguồn vốn này cũng chậm, bằng 24% kế hoạch.

Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số dự án chuyển tiếp đã thi công có khối lượng nhưng chủ đầu tư chậm nghiệm thu lên phiếu giá; các dự án khởi công mới phải triển khai thực hiện các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng thanh toán,…

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các chủ đầu tư

Chủ trì trực báo sáng 17-7, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư, địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, nhất là các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư trong thực hiện quản lý các dự án đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước; các đơn vị chủ động tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, định kỳ trực báo hàng tháng, hàng quý, kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nghiệm thu lên phiếu giá để giải ngân ngay khi có khối lượng; rà soát, báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để UBND tỉnh chỉ đạo.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án cấp bách được UBND tỉnh bố trí đầu tư từ nguồn vốn vượt thu năm 2018, phấn đấu giải ngân nguồn vốn này trong năm, hạn chế kéo dài sang năm 2020.

nb3-17072019.jpg
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2019 theo hướng giảm vốn các án có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án cần vốn để đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước,…

Riêng đối với kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phấn đấu chậm nhất đến ngày 30/9/2019 phải giải ngân hoàn thành 406,8 tỷ đồng còn lại chưa giải ngân của kế hoạch.

P.V