English Thứ Sáu, 22-11-2019, 15:38 (GMT+7)
 
Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Huyện ủy Sơn Tây hội nghị lần thứ 17, khóa XII

Đăng ngày: 16-07-2019; 525 lần đọc

Sáng 16-7, Huyện ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị lần thứ 17, khóa XII đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đản​g, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; tổ chức bộ máy từng bước được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Qua đó, đã đưa nền kinh tế của huyện phát triển tích cực. Giá trị sản xuất toàn huyện đạt gần 374 tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt gần 184 tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

 

Về nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, Huyện ủy Sơn Tây tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, chuẩn bị các văn kiện và các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý;…

 

Thiên Bảo