English Thứ Sáu, 06-12-2019, 18:21 (GMT+7)
 
Pháp luật

Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Đăng ngày: 11-07-2019; 161 lần đọc

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Quyết định số 286/QĐ-VKSTC​ ngày 08/7/2019 ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện; kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, thủ tục phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt tại Tòa án nhân dân.

Quy định này được áp dụng trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kể cả vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài; áp dụng với Viện kiểm sát nhân dân các cấp; kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức khác của Viện kiểm sát nhân dân các cấp được giao thực hiện nhiệm vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính.

VQH