English Thứ Bảy, 23-11-2019, 04:21 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh

Đăng ngày: 10-07-2019; 571 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND huyện Sơn Tây khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh.

Theo đó, đối với các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện: Khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây làm việc với Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh để thống nhất khối lượng thực hiện, các khoản kinh phí cần bố trí; hoàn thiện hồ sơ, phương án…; trên cơ sở đó, UBND huyện Sơn Tây thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền làm cơ sở để Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh bố trí vốn thực hiện.

Về việc hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại các phương án bồi thường trước đây chưa lập: Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan (đơn vị lập phương án bồi thường, hỗ trợ; UBND các xã) kiểm tra, rà soát hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án hỗ trợ đối với phần diện tích nằm ngoài phần diện tích đất nông nghiệp mà Toà án đang giải quyết (đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định).

Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đất nằm trong vùng cô lập, đất sản xuất xa nơi tái định cư ...theo quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014): Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định; chủ động, tích cực liên hệ làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh thống nhất các hạng mục công việc thực hiện; thống nhất khoản kinh phí dự kiến thực hiện (để Chủ đầu tư chủ động nguồn kinh phí). Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc thì chủ động tham vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện. 

Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh có trách nhiệm bố trí đủ, kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và đầu tư xây dựng các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện.

                                                                      V.N