English Thứ Ba, 25-02-2020, 18:26 (GMT+7)
 
Bạn đọc viết

Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động

Đăng ngày: 14-06-2019; 6825 lần đọc

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành các văn bản thể chế hóa các chính sách của Nhà nước, xây dựng quy hoạch, kế hoạch triển khai thực hiện trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đến nay, mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển cả về quy mô, chất lượng đào tạo, người học sau tốt nghiệp từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển

 

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 28 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, có 02 cơ sở giáo dục đại học có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 06 trường cao đẳng; 03 trường trung cấp; 01 trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 11 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện; 05 cơ sở đào tạo khác có tham gia dạy nghề. Chia theo loại hình: 22 cơ sở công lập và 06 cơ sở ngoài công lập.

 

Tổng quy mô tuyển sinh đạt 13.300 người/năm, trong đó, trình độ cao đẳng 2.500 người, chiếm 19%; trình độ trung cấp 2.800 người, chiếm 21%; trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 8.000 người, chiếm 60%.

 bdv2-14062019.jpg
Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh được phát triển phù hợp​

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phát triển phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Xã hội hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt được kết quả bước đầu. Đã có nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng tạo cơ hội học nghề cho người có nhu cầu học nghề; chính sách xã hội trong đào tạo nghề được coi trọng, ưu tiên cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người nghèo, người tàn tật, người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn...

 

Tuyển sinh học nghề đã có những chuyển biến tích cực, nhất là tuyển sinh trung cấp đầu vào THCS; chất lượng đào tạo được cải thiện, tỷ lệ HSSV tốt nghiệp có việc làm hoặc tự tạo việc làm ngày càng tăng, mức thu nhập khá. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình đào tạo có hiệu quả, đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, cam kết trả lại học phí nếu học sinh không có được việc làm với mức thu nhập thỏa đáng sau khi tốt nghiệp.

 

Chuyển biến trong nhận thức của người dân về giáo dục nghề nghiệp

 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, học sinh về vai trò và tầm quan trọng của việc học nghề trong việc nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp tham gia đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề và cùng đồng hành với nhà nước trong quá trình đào tạo, sử dụng nguồn lao động sau đào tạo.

bdv3-14062019.jpg
Nhiều học sinh đã lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông​
 

Kể từ khi thống nhất đầu mối quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường quản lý giáo dục nghề nghiệp nói chung, lĩnh vực đào tạo nhân lực có tay nghề cao nói riêng; qua đó giúp học sinh, sinh viên tăng cường tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tuyển dụng tại buổi lễ tốt nghiệp.

 

Qua đó, nhận thức của người dân, xã hội về giáo dục nghề nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều gia đình đã động viên, ủng hộ con em học nghề để tham gia vào thị trường việc làm, lao động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác đào tạo nghề ngày càng tích cực và hiệu quả. 

 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp được ban hành tương đối đầy đủ, bao phủ hầu hết các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm hệ thống giáo dục nghề nghiệp vận hành tốt theo đúng quy định của pháp luật. Cơ cấu ngành, nghề đào tạo đã từng bước được điều chỉnh theo cơ cấu ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

 

Niềm tin của các doanh nghiệp vào chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo đang ngày một nâng lên, nhiều doanh nghiệp chủ động liên hệ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tiếp nhận học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường vào làm việc. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng tích cực hơn trong việc đóng góp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chia sẻ kinh phí trong quá trình tổ chức đào tạo lao động…

bdv4-14062019.jpg
Ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất với các doanh nghiệp thuộc KKT Dung Quất​
 

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

 

Kết quả đạt được trong việc thực hiện các chính sách về giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã thể hiện rõ qua chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, cơ cấu đào tạo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh còn bất cập (chủ yếu vẫn là trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng chiếm 75%, trình độ trung cấp, cao đẳng chỉ chiếm khoảng 25%); tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn (đặc biệt ở những ngành, nghề nặng nhọc, độc hại); số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở các cấp còn hạn chế, phần lớn thực hiện kiêm nhiệm,…

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, trong thời gian tới tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng giảm số lượng, tăng quy mô, bảo đảm cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo; gắn đào tạo nghề với phát triển các ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu, mục tiêu của doanh nghiệp; tập trung nguồn lực đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ngành, nghề trọng điểm đã được quy hoạch theo các cấp độ (quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia) và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên ngành, các nhóm đối tượng đặc thù.

 

Đồng thời, tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững, nâng cao chất lượng hoạt động dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo; hình thành cơ sở dữ liệu về cung cầu thị trường lao động; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ đào tạo nghề có chất lượng, đảm bảo thành thạo kỹ năng nghề, gắn kết quả đào tạo với giải quyết việc làm theo địa chỉ; đẩy mạnh tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giám sát của xã hội và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

 

Lam Uyên