English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:00 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ Quỹ khí hậu xanh (GCF)

Đăng ngày: 12-06-2019; 132 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung số hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2016-2020 để đảm bảo số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ (GCF).

Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cân đối và bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ bổ sung theo chủ trương của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 4643/VPCP-KGVX ngày 30/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ GCF.

 

Được biết, trong năm 2019, dự án GCF tiếp tục triển khai xây dựng 128 nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo tại 4 huyện ven biển và thành phố Quảng Ngãi.

B.​T