English Thứ Năm, 17-10-2019, 20:20 (GMT+7)
 
Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Tư Nghĩa sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 12-06-2019; 961 lần đọc

Sáng 12-6, UBND huyện Tư Nghĩa sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính ở huyện Tư Nghĩa đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, như tổ chức, bộ máy ổn định, hiệu quả; thủ tục hành chính được quy trình hoá công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân tiếp cận; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một nâng cao; công tác quản lý tài chính công được tăng cường; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, ứng dụng của dịch vụ bưu chính công ích và áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính có chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề còn tồn tại trong thực hiện công tác cải cách hành chính như người đứng đầu ở một số cơ quan hành chính chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở một số địa phương chưa thực hiện kịp thời; kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành còn hạn chế,...

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Thành- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải coi công tác cải cách hành chính là nhiệm hàng đầu; tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính; thông tin, báo cáo kịp thời, đảm bảo chất lượng; cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; xây dựng kế hoạch triển khai chữ ký số; cải thiện chỉ số cải cách hành chính của huyện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hà My