English Thứ Năm, 17-10-2019, 20:25 (GMT+7)
 
Pháp luật

Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Đăng ngày: 12-06-2019; 223 lần đọc

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-BTC về lệ phí trước bạ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2019.

Theo đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tại địa phương căn cứ  quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP) và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 20/2019/TT-BTC để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại địa phương.

VQH