English Thứ Năm, 19-09-2019, 20:00 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Rà soát, điều chỉnh danh mục mỏ cát lòng sông

Đăng ngày: 11-06-2019; 137 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc rà soát, điều chỉnh danh mục mỏ cát lòng sông thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng tổng hợp, tổ chức lập phương án điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp của Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017; làm cơ sở để tích hợp vào nội dung Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch tổ chức đấu giá các mỏ cát hằng năm tương ứng với trữ lượng đã dự báo trong quy hoạch để đảm bảo nguồn cung ứng đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu và định hướng của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 về tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên.

 

                         B.T