English Thứ Tư, 21-08-2019, 06:13 (GMT+7)
 
Kinh tế

Tăng cường phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đăng ngày: 14-05-2019; 231 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển ngành thủy sản của tỉnh.

Trong đó lưu ý thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ​các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2944/BNN-TCTS ngày 02/5/2019.

 

                                                                           V.N