English Thứ Sáu, 19-07-2019, 02:18 (GMT+7)
 
Kinh tế

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi

Đăng ngày: 12-04-2019; 1280 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, phi nông nghiêp do UBND các xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ đang quản lý và một số hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại xã Nghĩa Thuận và xã Nghĩa Kỳ đã được UBND huyện Tư Nghĩa thu hồi sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi, với tổng diện tích 138.155,6 m2.

Giao Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt thuê phần diện tích (138.155,6 m2) chuyển mục đích sử dụng đất này để thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi tại các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa. Thời hạn thuê đất đến ngày 29/10/2055, kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định cho thuê đất.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho tổ chức được thuê đất nộp tiền phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa cho tổ chức được thuê đất; lập thông tin địa chính chuyển Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi để xác định đơn giá thuê đất; lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

 

UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo Phòng chuyên môn và UBND các xã: Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận theo dõi việc thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt; phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong việc tổ chức xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận.

 

Dự án​ Nhà máy nước Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015. Dự án do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, với quy mô công suất  27.500 m3/ngđ (giai đoạn 1) và nâng công suất lên 55.000 m3/ngđ (giai đoạn 2). Tổng vốn đầu tư 540 tỷ đồng.

 

B.T