English Thứ Sáu, 19-07-2019, 02:51 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Đăng ngày: 12-04-2019; 889 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát hiện trạng, văn bản đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu của các địa phương; nghiên cứu chỉ đạo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 30/4/2019.

Liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương có liên quan rà soát, lựa chọn bổ sung các xã thuộc huyện có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm 2019. Hoàn thành, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh trước ngày 20/4/2019.

 

P.V