English Thứ Tư, 23-10-2019, 17:28 (GMT+7)
 
Pháp luật

Giá đất thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Nghĩa Phú và Khu dân cư đường Võ Thị Sáu

Đăng ngày: 12-04-2019; 864 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp được Nhà nước bố trí tái định cư, giao đất tái định cư tại dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Cụ thể, đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh cho các lô đất quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường Quy hoạch số 2 có mặt cắt nền đường 15,5m  là 517.000 đồng/m2.

 

Đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh cho các lô đất quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường Quy hoạch số 2 có mặt cắt nền đường 15,5m  là 1.400.000 đồng/m2.

 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp được Nhà nước bố trí tái định cư, giao đất tái định cư tại dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi.

 

Cụ thể, đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh: Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 13,5m là 2.400.000 đồng/m2. Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 14,6m  là 3.080.000 đồng/m2.

 

Đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh: Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 13,5m là 2.800.000 đồng/m2. Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 14,6m là 3.600.000 đồng/m2.

 

Giá đất quy định nêu trên được áp dụng trong năm 2019, chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định.

 

B.T-V.N