English Thứ Ba, 19-11-2019, 00:36 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tập trung cao độ triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Đăng ngày: 12-04-2019; 1973 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh về triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO

 

Năm 2019 là mốc thời gian rất quan trọng, nhất là thời hạn hoàn thành Hồ sơ vào tháng 11/2019; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành công viên trên thực địa và đón Đoàn chuyên gia UNESCO sang thẩm định vào tháng 4/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu Cơ quan Thường trực và các thành viên Ban Quản lý tiếp tục nỗ lực, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai tốt Kế hoạch xây dựng Công viên năm 2019 đã phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 21/3/2019.

 

Phó Chủ tịch lưu ý, Cơ quan Thường trực Ban Quản lý khẩn trương phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng thời hạn quy định (tháng 11/2019). Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố lựa chọn địa điểm, mặt bằng lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, pano, thuyết minh tại từng điểm địa chất (87 điểm); bố trí mặt bằng để xây dựng mới hoặc chọn trụ sở, công trình xây dựng hiện có tại các huyện, thành phố để cải tạo hoặc kết hợp (dùng chung) làm Trung tâm thông tin (năm 2019 triển khai tại 04 Trung tâm tại huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Đức Phổ và Trà Bồng).

 

Đồng thời, thiết lập quan hệ đối tác giữa Công viên với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Trường Đại học Phạm Văn Đồng; các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích, du lịch, lữ hành; các cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, thủ công, mỹ nghệ có giá trị cao về thẩm mỹ và thu hút du lịch để hợp tác triển khai các nhiệm vụ phù hợp theo Kế hoạch.

 

Xúc tiến các hoạt động truyền thông về công viên địa chất. Kế hoạch truyền thông phải nêu bật chủ đề, triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân, các em học sinh, sinh viên, du khách; bảo đảm người dân trong khu vực Công viên được tiếp cận thông tin, có hiểu biết về Công viên theo tiêu chí đánh giá của UNESCO. Chuẩn bị kỹ và tổ chức tốt Hội nghị quốc tế về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (tháng 6/2019). Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tiến độ và đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ Kế hoạch đúng thời hạn.

 

Kiện toàn nhân sự Ban Quản lý Công viên

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các địa phương trong phạm vi công viên địa chất tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc, bảo đảm thẩm quyền đủ mạnh để ra quyết định, tạo điều kiện để Ban Quản lý, Cơ quan Thường trực Ban Quản lý chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ dựa trên kết quả cuối cùng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh cũng đề nghị UBND tỉnh bổ sung từ 8 đến 10 chỉ tiêu lao động để điều động hoặc hợp đồng làm việc tại Ban Quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc theo khuyến nghị của các chuyên gia UNESCO. Trước mắt, Ban Quản lý thuê chuyên gia, người có năng lực để triển khai ngay các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch năm 2019. Sau khi hoàn thành Hồ sơ và vận hành ổn định Công viên sẽ tính đến phương án hình thành Ban Quản lý có tư cách pháp nhân độc lập, quản lý, vận hành Công viên theo chủ trương và sắp xếp bộ máy, biên chế các cơ quan của tỉnh. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bàn bạc, đề xuất cụ thể trước ngày 01/5/2019.

 

Tạo điều kiện để thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Ban Quản lý

 

Để đảm bảo hoạt động của Ban Quản lý được thuận lợi, Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, ban ngành có người tham gia Ban Quản lý tạo điều kiện tốt nhất để thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Ban Quản lý; quan tâm phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Quan lý triển khai các nhiệm vụ xác định tại Kế hoạch xây dựng Công viên năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Thống nhất đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương về việc đặt Trung tâm Thông tin của tỉnh về Công viên địa chất toàn cầu tại khu vực Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, phần thiết chế do Công ty xây dựng.

 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong phạm vi Công viên tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm cán bộ, công chức và người dân biết được thông tin tổng quan về Công viên và ít nhất phải biết rõ giá trị điểm địa chất có trên địa bàn (trong tổng số 87 điểm địa chất toàn tỉnh). Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Quản lý lựa chọn địa điểm, mặt bằng, công trình, trụ sở sẵn có (nhà sinh hoạt văn hoá, thư viện, trường học ....) để lắp đặt hệ thống thông tin tại mỗi điểm địa chất, thiết lập Trung tâm thông tin của Công viên.  Chỉ đạo công tác phân loại, thu gom, xử lý rác; dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường tại địa phương, nhất là tại các điểm địa chất có trên địa bàn – đây là vấn đề rất lớn mà các chuyên gia UNESCO đã nhiều lần cảnh báo, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt Hồ sơ sau này. Đồng thời, cử 01 người có trách nhiệm, phù hợp để giữ mối liên hệ, thường xuyên phối hợp, tham gia các hoạt động của Ban Quản lý tại địa phương, nhất là việc lắp đặt hệ thống thông tin tại mỗi điểm địa chất, thiết lập Trung tâm thông tin của Công viên, trong đó có tính đến việc giao nhiệm vụ quản lý các điểm địa chất, Trung tâm thông tin sau khi hình thành.

 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương và các đơn vị khác cũng sẽ tham gia cùng Ban Quản lý với tư cách là đối tác của Công viên quan tâm phối hợp, hỗ trợ Cơ quan Thường trực Ban Quản lý tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, đào tạo, huấn luyện, truyền thông, giáo dục cộng đồng và những sáng kiến hợp tác khác mà các bên có chuyên môn, lợi thế; có mong muốn đóng góp vào tiến trình xây dựng Công viên vì mục tiêu phát triển bền vững.

 

                                                                                                Lam Uyên​