English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:19 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Đăng ngày: 15-03-2019; 1334 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo đó, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong công tác khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đối với các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

 

Đồng thời, chỉ đạo các UBND xã, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp chấn chỉnh khắc phục ngay một số tồn tại trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Cụ thể, đối với công tác quản lý công trình thủy lợi: Thường xuyên theo dõi, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các công trình đầu mối, kênh mương bị hư hỏng; bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa kịp thời các thiết bị cơ khí  bị hư hỏng nặng, không vận hành được để đảm bảo cấp nước, vận hành an toàn và tăng tuổi thọ công trình.

 

Về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Chỉ đạo UBND các xã củng cố, thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi để đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định hiện hành.

 

Đối với công tác bảo vệ công trình: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi xử lý nghiêm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định để chấn chỉnh, răn đe,...

 

                                                                                     T.H